Du har ca 100 000 – 150 000 hårstrå på hodet ditt akkurat nå.

Livsløpet for et hårstrå er 2-8 år. I denne perioden gjennomgår hvert hårtstrå tre ulike faser.

1.

Vekstfasen kalles den perioden der håret aktivt vokser. Normalt varer fasen mellom 2-6 år. Rundt 90% av håret ditt er i denne fasen akkurat nå.

2.

Overgangsfasen er den fasen der håret slutter å vokse. Hårsekken bli inaktiv og begynner å krympe. Hendelsesforløpet går raskt, og fasen varer ofte bare 1-2 uker.

3.

Hvilefasen pågår i 5-6 uker, og i denne perioden er det ingenting som skjer. Hvilefasen avsluttes ved at hårsekken produserer et nytt hårstrå som presser ut det gamle, og det faller av.

TA VARE PÅ HÅRET DITT